Optimering og digitalisering af processer

Webinar om kunstig intelligens til støtte for sagsbehandling

Hør hvordan Grundejernes Investeringsfond vil bruge machine learning, om den forventede forretningsværdi og bliv inspireret til, hvordan du selv kommer i gang med at udnytte teknologien

placeholder

Webinar om kunstig intelligens 

Den 24. februar 2021 kl. 8:30 - 9:30

Kunstig intelligens, AI, machine learning, avanceret dataanalyse (kært barn har mange navne) er både i fokus og til debat i disse år. Globeteam og Grundejernes Investeringsfond inviterer til webinar, hvor vi deler konkrete erfaringer med anvendelsen af kunstig intelligens/machine learning og inspirerer til, hvordan du kan komme bedst fra start med at udnytte de muligheder, teknologien giver. 

Disse projekter lykkes bedst, hvis man har styr på sine data, sine processer og sin IT og ikke mindst ved, hvor det største potentiale ligger, og hvor det er lettest at høste gevinsterne. Men det kan være svært at vurdere teknologiens mange fordele og potentiale for at løfte forretningen. 

Talere på webinaret:
Kontorchef for Konto i Grundejerens Investeringsfond, cand.jur. Marianne Mosbæk, Strategikonsulent i Globeteam Per Andreasen samt AI-specialist i Globeteam Nick Rishøj Danmand.

Målgruppe for webinaret:
Du sidder i enten IT & Digitalisering eller i en forretningsenhed og overvejer om avanceret dataanalyse/kunstig intelligens kan være relevant for jeres organisation, men du ved ikke, hvordan I kommer videre.

Webinaret er en del af webinarrækken om: Optimering og digitalisering af processer.

Om webinaret:

Grundejernes Investeringsfond (GI) ønsker at optimere udtagelse af vedligeholdelsesregnskaber i tilknytning til GI’s opgave med kontrol af vedligeholdelsesregnskaber for ældre udlejningsejendomme. Derfor har GI igangsat et dataprojekt med brug af kunstig intelligens/machine learning, der skal hjælpe GI med at finde mønstre i data, der er relateret til de modtagne regnskaber, og pege på de regnskaber, der har størst sandsynlighed for at indeholde fejl.

Hør hvorfor GI ønskede at afprøve AI, om den forventede forretningsværdi samt, hvordan man har grebet projektet an?

Agenda for webinaret:

- Velkomst

- Kort intro til projektet, ved Per Andreasen og  Nick Rishøj Danmand fra Globeteam

- Hvorfor er GI gået ind i projektet, ved Marianne Mosbæk, kontorchef i GI

- Hvordan har GI grebet projektet an, ved Marianne Mosbæk og Per Andreasen

- Dialog og spørgsmål fra deltagerne

placeholder

Marianne Mosbæk
Kontorchef - Grundejernes Investeringsfond 

Marianne er kontorchef i ”Konto”, der har ansvaret for kontrol af de vedligeholdelsesregnskaber for ældre udlejningsejendomme, som udlejere løbende skal indsende til GI. I Konto udtager man årligt ca. 600 regnskaber til kontrol, hvoraf ca. 150 udtages ud fra en række kriterier, mens de resterende udtages gennem stikprøve.

Se Mariannes LinkedIn profil

placeholder

Nick Rishøj

Konsulent og AI-specialist - Globeteam

Nick er konsulent og specialist inden for udvikling og implementering af løsninger med avanceret dataanalyse, kunstig intelligens og herunder machine learning. Udover konsulentarbejdet underviser Nick i kunstig intelligens på kandidatniveau på Århus Universitet.

Se Nicks LinkedIn profil

placeholder

Per Andreasen

Strategikonsulent - Globeteam

Per arbejder som forretningskonsulent i krydsfeltet mellem forretning og digitalisering – og helst når projekterne involverer brug af ny teknologi. Per arbejder både med strategi og forretningsanalyser samt med implementering af konkrete løsninger.

Se Pers LinkedIn profil

Om webinarrækken:

Globeteam udbyder en række webinarer over temaet “Digitalisering og optimering af processer”

For hvordan tager man de næste store skridt i digitalisering og optimering af processer? Det spørgsmål og mange flere forsøger vi at besvare i løbet af en webinarrække, hvor du kan se frem til vidensdeling mellem forskellige virksomheder, specialister og Globeteam.

I Globeteam har vi et helhedssyn på, hvordan man bedst muligt optimerer og digitaliserer processer. Vi kalder det “Digitaliseringens cyklus“, hvor udbyttet eller gevinster oftest kun opnås, hvis man tænker hele cirklen rundt. Med en blanding af kundecases og ekspertindlæg vil vi på de kommende webinarer lave nedslag i hele eller dele af “Digitaliseringens cyklus” og enten komme med vores egne løsningsforslag eller lade eksterne fortælle om deres erfaringer med at digitalisere og optimere processer.

Næste webinar i rækken afholdes den 22. april og handler om, hvad det kræver at få succes med nye teknologier og metoder. Her kan du bl.a. høre om de erfaringer, man har gjort sig i Syddjurs Kommune, der er blandt de kommunale frontløbere, når det gælder afprøvning og indførsel af nye teknologier til understøttelse af sagsbehandling og opgaveløsning.  

Du kan læse mere om webinarrækken her

Globeteam A/S | Virumgårdsvej 17A - DK-2830 Virum | Tlf.: +45 70 26 29 70 | www.globeteam.com
Globeteam A/S | Vesterballevej 5 - DK-7000 Fredericia | Tlf.: +45 70 26 29 70 | www.globeteam.com