Webinar

Kan man gennemføre et IT-udviklingsprojekt uden af mødes?

Hør hvordan Københavns Kommune med succes har drevet udviklingen af en ny digital selvbetjeningsløsning for parkeringstilladelser under Covid-19.  

placeholder

Webinar om IT-udviklingsprojekter på corona-afstand 

Den 24. marts 2021 kl. 8:30 - 9:30

Globeteam inviterer til webinar om, hvordan det har været at gennemføre et IT-udviklingsprojekt uden at kunde og leverandør overhovedet mødes fysisk. Hvad har læringen været, og hvad kan tages med til kommende projekter?

Nøjagtig samtidig med corona-nedlukningen i foråret 2020 igangsatte Område for Parkering i Københavns Kommune et udviklingsprojekt, der skulle lede frem til en ny selvbetjenings- og sagsbehandlingsløsning til ansøgning og administration af parkeringslicenser for beboere og virksomheder i kommunen.

Globeteam er leverandør af løsningen. Men i det år, hvor projektet hidtil har varet, har Område for Parkering og Globeteam ikke mødt hinanden fysisk, hvilket kan lyde som et kraftigt benspænd for et projekt. Men det har ikke kun været negativt, og har heller ikke haft betydning for projektets fremdrift – måske tværtimod.

Hør Jacob Gunness, projektleder i Område for Parkering, fortælle om, hvordan det har været at gennemføre et så komplekst projekt uden at mødes fysisk med leverandøren. Hvad har været de store udfordringer, og hvordan er det lykkedes at komme igennem projektet?

Om talerne
Indlægsholderne er Peter Birkedal, projektleder i Globeteam og gæst, Jacob Gunness, projektleder i Område for Parkering. Per Andreasen fra Globeteam, som er forretningskonsulent på projektet, faciliterer webinaret.

Om målgruppen 
Målgruppen for webinaret er projektledere, digitaliseringskonsulenter, digitaliserings- og IT-chefer samt projektejere, der enten overvejer at igangsætte et projekt eller lige har sat det i gang og er bekymret for, om corona-situationen vil påvirke projektet negativt.

Om webinaret:

Udstedelse af parkeringslicenser kan lyde som en simpel opgave, men er i realiteten meget kompleks – i al fald i København, hvor der er mange politisk bestemte regler, der skal efterleves, forskellige organisatoriske grupper, som skal anvende løsningen, og endelig mange tekniske integrationer involveret.

Derfor har der i projektet været stort behov for dialog mellem Københavns og Globeteams kerneteams samt ad hoc involvering af andre interessenter i Københavns Kommune.

Spørgsmål, der vil blive dækket på webinaret er:

- Hvad har den virtuelle arbejdsform haft af positive og negative konsekvenser?
- Har vi kunnet overkomme de negative?
- Er vi gået glip af de kreative og innovative processer?
- Var vi bare heldige, eller kan det gentages?
- Hvordan er arbejdskulturen blevet påvirket?
- Mister ledelsen sin ”kontrol” over ressourceanvendelsen, når man bare kan ringe folk op på Teams?
- Hvad tager vi med os, og hvad kunne vi have gjort anderledes?

placeholder

Jacob Gunness - Københavns Kommune

Jacob er projektleder på en række større it-projekter i Købehavns Kommune og ansvarlig for størstedelen af kommunens parkeringssystemer - heriblandt også den nye parkeringsløsning.

placeholder

Peter Birkedal - Globeteam

Peter er forretningskonsulent og projektleder på løsningen til Københavns Kommune. Peter har en masse erfaring med i bagagen og har i mere end 20 år arbejdet som konsulent indenfor transformation, organisation, projekt- og styregrupper samt forretningsledelse. 

placeholder

Per Andreasen - Globeteam

Per arbejder som forretningskonsulent i krydsfeltet mellem forretning og digitalisering – og helst når projekterne involverer brug af ny teknologi. Per arbejder både med strategi og forretningsanalyser samt med implementering af konkrete løsninger.

Om webinarrækken:

Globeteam udbyder en række webinarer over temaet “Digitalisering og optimering af processer”

For hvordan tager man de næste store skridt i digitalisering og optimering af processer? Det spørgsmål og mange flere forsøger vi at besvare i løbet af en webinarrække, hvor du kan se frem til vidensdeling mellem forskellige virksomheder, specialister og Globeteam.

I Globeteam har vi et helhedssyn på, hvordan man bedst muligt optimerer og digitaliserer processer. Vi kalder det “Digitaliseringens cyklus“, hvor udbyttet eller gevinster oftest kun opnås, hvis man tænker hele cirklen rundt. Med en blanding af kundecases og ekspertindlæg vil vi på de kommende webinarer lave nedslag i hele eller dele af “Digitaliseringens cyklus” og enten komme med vores egne løsningsforslag eller lade eksterne fortælle om deres erfaringer med at digitalisere og optimere processer.

Næste webinar i rækken afholdes den 22. april og handler om, hvad det kræver at få succes med nye teknologier og metoder. Her kan du bl.a. høre om de erfaringer, man har gjort sig i Syddjurs Kommune, der er blandt de kommunale frontløbere, når det gælder afprøvning og indførsel af nye teknologier til understøttelse af sagsbehandling og opgaveløsning.  

Du kan læse mere om webinarrækken her

Globeteam A/S | Virumgårdsvej 17A - DK-2830 Virum | Tlf.: +45 70 26 29 70 | www.globeteam.com
Globeteam A/S | Vesterballevej 5 - DK-7000 Fredericia | Tlf.: +45 70 26 29 70 | www.globeteam.com