NIS2-seminar i Vejle

Globeteam inviterer til halvdagsseminar om den forestående NIS2-implementering, og hvordan man får taget de første skridt på vejen mod compliance. 

Seminaret er afholdt!

Kom til seminar med Globeteam fredag d. 2. juni kl. 9-12 og få inspiration til jeres NIS2-arbejde

De kommende måneders implementering af NIS2 rejser mange spørgsmål for leverandører og operatører af tjenester, som vurderes vigtige for samfundet. 

For hvilke it-understøttede processer er det egentlig, der sikrer organisationens kritiske leverancer, og hvilke systemer bliver der anvendt? Hvordan bygger man et sikkert, teknologisk fundament, der holder styr på identiteter, enheder og data? Hvordan moderniserer man sin applikationsportefølje jf. NIS2-kravene? Og hvordan undgår man at designe et selvskabt monster, der skal vedligeholdes parallelt med alle de eksisterende sikkerhedsopgaver? Det er nogle af disse emner, vi tager op på seminaret. 

Formålet med dagen er at bryde NIS2-implementeringen ned i overskuelige faser, så I kan komme godt i gang, prioritere jeres indsatser og lægge en realistisk plan for de kommende måneders arbejde.

Indlægsholdere på seminaret:

  • Morten Eeg Ejrnæs Nielsen, Lasse Dommerby Krarup, Peter Prang Due og Esbern Stig Møller fra Globeteam, som alle har et tværgående syn på, hvordan man får risikoanalyser, teknologi og sikkerhedsprocesser til at spille sammen
  • Jesper Løffler Nielsen fra Focus Advokater, der sætter NIS2-direktivet i en bredere reguleringskontekst  
  • Facilitator: Lisbeth Loft fra Globeteam

Målgruppe for seminaret:

CIO, CEO, CISO, Sikkerhedsansvarlig, Complianceansvarlig, Juridisk ansvarlig, It-chef, Operations Manager, Netværksarkitekt, Facility Manager m.fl. 

NB: Seminaret afholdes i AI Innovation House i Vejle. Se mere nederst på siden 

Agenda for seminaret

08:30-09:00 - Ankomst og registrering

09:00-09:05 - Velkommen
v. Lisbeth Loft, Globeteam

09:05-09:45 - Kom godt - og rigtigt - i gang med NIS2
v. Morten Eeg Ejrnæs Nielsen, Globeteam
En risikobaseret tilgang til NIS2 tager udgangspunkt i de områder af jeres forretning, hvor risici er størst. Indlægget anlægger en praktisk vinkel på NIS2-arbejdet, og hvordan man kommer godt i gang. Morten anbefaler, at man begynder med at udarbejde en GAP-analyse, fordi den vil definere indsatsområder i en prioriteret rækkefølge samt komme med praktiske forslag til efterlevelse af de konkrete sikkerhedskrav, direktivet stiller til omfattede organisationer.  

09:45-10:10 -  Strukturering af sikkerhedsmæssige initiativer i NIS2 med Zero Trust og Cyber Security Frameworket
v. Lasse Dommerby Krarup, Globeteam
Formålet med denne præsentation er at give dig et overblik over de sikkerhedsmæssige initiativer, der er relevante for NIS2, og hvordan I kan integrere dem i en samlet strategi. Vi vil diskutere de sikkerhedsmæssige initiativer, der er mest relevante på baggrund af resultaterne fra en GAP-analyse, og hvordan I kan strukturere dem. Samtidig vil vi introducere Zero Trust sikkerhedsmodellen, som giver jer et teknisk fundament for en sikkerhedsmodel, og Cyber Security Frameworket, som giver en ramme og struktur for det fremadrettede arbejde med NIS2-baseret sikkerhed.

10:10-10:30 - En bæredygtig modernisering af applikationsporteføljen
v. Peter Prang Due, Globeteam
Når det tekniske fundament er på plads, kan I fokusere på applikationsporteføljen og sørge for at modernisere de forretningssystemer, der skal tilpasses for at leve op til kravene i NIS2. Målet er en security by design-tilgang i jeres applikationsudvikling, som ikke bare lever op til kravene i NIS2, men som definerer et generelt, højt sikkerhedsniveau i organisationen. Det er langt mere ressourcebesparende at indarbejde NIS2 i en eksisterende sikkerhedsmodel, end det er at vedligeholde parallelle processer med overlappende opgaveudførsel.

10:30-10:45 - Pause

10:45-11:10 - Beredskab og fysisk sikkerhed - og hvorfor det er vigtigt i en NIS2-kontekst
v. Esbern Stig Møller, Globeteam
To begreber, som ofte bliver overset, når fokus drejer sig om informations- og it-sikkerhed, er beredskab og den fysiske sikkerhed. I takt med, at trusler mod virksomheder bliver digitale, mister vi fokus på, at rigtig mange nedbrud, fejl og informationstab sker på baggrund af for let adgang til data og viden gennem fysisk adgang. Så hvordan undgår I, at data og systemer kompromitteres eller bliver beskadiget? Og hvordan kan I forberede jer på de udfordringer og risici, som kan ramme virksomheden i en sådan grad, at den er forhindret eller begrænset i sin ydeevne. Det være sig pga. vejrlig, supply-chain svigt, it-nedbrud, hacking, strejker osv. Det er afgørende at have styr på dette, uanset om I er direkte omfattet af NIS2 eller leverandør til NIS2-omfattede virksomheder. Hvordan I får det, sætter Esbern fokus på i dette indlæg.

11:10-11:50  - NIS2-direktivet i en bredere reguleringskontekst
v. Jesper Løffler Nielsen, Focus Advokater  
Når noget er vigtigt nok, bliver det ofte lovreguleret, og man må sige, at vigtigheden af cybersikkerhed er gået op for EU’s embedsværk. Udover NIS2, vil dette oplæg også komme ind på EU’s cybersikkerhedsstrategi, Cybersecurity Act, DORA, Cyber Resilience Act mv, samt koblingen til internationale standarder, frameworks, certificeringer mv.

11:50-12:00 - Opsamling og afrunding
v. Lisbeth Loft, Globeteam

12:00-13:00 - Sandwich og mulighed for en snak med vores indlægsholdere

placeholder

Lisbeth Loft - Facilitator

Sikkerhedsrådgiver og dataekspert i  Globeteams Risk & Security team

placeholder

Morten Eeg Ejrnæs Nielsen

Sikkerhedsrådgiver og NIS2-ekspert i Globeteams Risk & Security team

placeholder

Lasse Dommerby Krarup

IT-arkitekt i Globeteams Infrastructure, Cloud & Security team

placeholder

Peter Prang Due

Udvikler og løsningsarkitekt i Globeteams Development team

placeholder

Esbern Stig Møller

Sikkerhedsrådgiver og Subject Matter Expert i Globeteams Risk & Security team

placeholder

Jesper Løffler Nielsen

Advokat og Associeret Partner i Focus Advokater

Praktisk info

Adresse: Seminaret afholdes på vores jyske lokation i AI Innovation House, Innovation Allé 3, 7100 Vejle
Parkering: Gratis parkering
Tidspunkt: Fredag d. 2. juni kl. 09:00 - 12:00
Pris: Det er gratis at deltage!
Arrangør: Seminaret er tilrettelagt af Globeteam A/S
Øvrigt: Vi beder dig venligst melde afbud, såfremt du bliver forhindret i at deltage.

Globeteam A/S | Virumgårdsvej 17A - DK-2830 Virum | Tlf.: +45 70 26 29 70 | www.globeteam.com  
Globeteam A/S | AI Innovation House - Innovation Allé 3 - DK-7100 Vejle | Tlf.: +45 70 26 29 70 |
www.globeteam.com