Sikkerhed

Webinar om NSIS for organisationer: Skal I trække i bremsen eller træde på speederen?

Få klarhed over de opgaver, der ligger frem mod implementeringen af NSIS-standarden i 2022. På dette webinar bliver du klogere på, hvilke krav NSIS stiller, og hvordan I kommer godt i mål med at udarbejde og implementere de nødvendige processer og arbejdsgange i organisationen omkring validering af brugere og efterlevelse af compliance krav. 

placeholder

Del 2: Organisatoriske processer  

Den 2. december 2021 kl. 9:00 - 10:00

Under temaet "Stay safe, start smart" stiller Globeteam med en række webinarer og artikler skarpt på sikkerhed. 

NSIS bliver implementeret sammen med det nye NemLog-in og de nye MitID erhvervsidentiteter og er et krav til alle organisationer, som enten anvender eller selv udbyder digitale selvbetjeningsløsninger til erhvervsbrugere. 

Standarden skulle oprindeligt have været taget i fuld anvendelse i 2021 - men nu er tidsplanen skubbet frem til efteråret 2022.

Hvordan skal din organisation forholde sig til forsinkelsen? Hvordan prioriterer I bedst tiden frem mod efteråret 2022, så I kommer godt i mål med at etablere og dokumentere de kontroller og processer, som NSIS kræver?   

På dette webinar har vi inviteret Thomas Vangsaa, som driver Vangsaa Consult, med som gæsteindlægsholder. Thomas vil give et overblik over de væsentligste arbejdsopgaver og udfordringer, der ligger forude i forhold til den organisatoriske implementering af NSIS og de tilhørende revisionskrav.  

Du får også en demonstration af Globeteams løsning til IT-understøttelse af forskellige NSIS-kontroller - herunder processerne for indrullering og validering af brugere.      

Målgruppe 
Målgruppen for webinaret er beslutningstagere, ledere, konsulenter og koordinatorer indenfor forretning og digitalisering, GDPR og compliance, IT, sikkerhed og HR i organisationer. 

Agenda for webinaret

NSIS og opgaveomfang v/Thomas Vangsaa, Vangsaa Consult

Thomas Vangsaa  giver en oversigt over de væsentligste opgaver, der ligger rundt om implementeringen af en lokal IdP i forhold til.: · Indrullering og validering af NSIS-brugere. 
· Compliance med NSIS-krav samt efterlevelse af GDPR og ISO27001. 

Især vil han slå på vigtigheden af at forholde sig til, hvor de "fleksible" NSIS-kontroller skal forankres. Om de skal løftes af den tekniske løsning eller i organisationen - og hvordan det påvirker opgavemængden i forhold til bl.a. certificering og uddannelse af medarbejdere samt ekstra investeringer i IT-udstyr.

IT-understøttelse af NSIS-processer v/Bjarne Dollerup, Globeteam

Bjarne Dollerup vil demonstrere, hvordan du med en løsning fra Globeteam kan løfte en del af opgaven med indrullering og identifikation af brugere over i en digital løsning.

placeholder

Thomas Vangsaa, Vangsaa Consult

Thomas Vangsaa ejer og driver Vangsaa Consult.

Han har 20 års erfaring med informationssikkerhed (ISO27001 og GDPR), sikkerhedsaudit og revision (ISAE3000 og ISAE3402) samt IT – due diligence og juridisk rådgivning fra bl.a. Staten og kommuner.

placeholder

Bjarne Dollerup, Globeteam

Bjarne er udviklingskonsulent hos Globeteam og har arbejdet med udvikling af software og skræddersyede løsninger i mere end 25 år.  Han har leveret innovative løsninger til en række større danske og udenlandske virksomheder i spændingsfeltet mellem (mobile) enheder, forretning, marketing og IT.

Stay safe, start smart temarække

Omfattende analyser af risikofaktorer forbundet med at drive moderne virksomhed. Stribevis af indlæg om digitaliseringens konsekvenser. Det globale, komplekse trusselsbillede. 5-års planer for implementering af tværgående sikkerhedsprogrammer. Og vi kunne blive ved... Hvis sikkerhedsopgaven er ved at vokse virksomheder over hovedet, er der ikke noget at sige til det. Derfor stiller Globeteam nu skarpt på cybersikkerhed. 

Gennem fagligt inspirerende webinarer, dybdegående artikler, erfaringsudveksling og indblik i virksomheders daglige arbejde belyser Globeteam den hyperkomplekse sikkerhedsudfordring ud fra forskellige vinkler under temaet “Stay safe, start smart”. Vi bryder sikkerhedsopgaven ned i overskuelige fokusområder og kommer med forskellige perspektiver på håndteringen af trusselsbilleder og cyberangreb. 

Du kan læse mere om temarækken "Stay safe, start smart" her


Globeteam A/S | Virumgårdsvej 17A - DK-2830 Virum | Tlf.: +45 70 26 29 70 | www.globeteam.dk 
Globeteam A/S | AI Innovation House - Innovations Allé 3 - DK-7100 Vejle | Tlf.: +45 70 26 29 70 | www.globeteam.dk