Globeteam inviterer til seminar om Microsoft 365 Copilot

På seminaret kommer vi bl.a. rundt om følgende spørgsmål: Hvilke muligheder tilbyder Microsoft 365 Copilot, og hvordan fungerer den? Hvad skal I være opmærksomme på inden implementering? Hvorfor er datasikkerheden vigtig? placeholder

Seminaret er afholdt!

Microsoft 365 Copilot åbner op for en masse muligheder for at innovere og effektivisere forretningen. Derfor er der stor interesse for Microsoft 365 Copilot blandt danske virksomheder. Det mærker vi også hos Globeteam, hvor vi allerede er i gang med de første Copilot-projekter hos enterprise-kunder og deltager i Microsofts 'Copilot for Microsoft 365 jumpstart program.'

Men selvom lysten til at komme i gang er stor, og konkurrenterne helt sikkert pønser på noget, skal der være styr på både datasikkerheden og strategien i en Microsoft 365 Copilot-implementering.

Programmet er et mix af inspiration til, hvordan I forbereder implementeringen af Microsoft 365 Copilot, demonstration af løsningen, samt konkrete kundeerfaringer fra vores specialister i Globeteam. Efter oplæggene vil der være plads til spørgsmål og sparring med indlægsholderne over en sandwich.

Obs: Når du tilmelder dig seminaret, sender vi dig samtidig vores nye e-bog med input og gode råd til den organisatoriske implementering af M365 Copilot. 

Agenda  

08:30-09:00 — Registrering og morgenmad
09:00-09:10 — Velkommen
09:10-09:25 — Introduktion til Microsoft 365 Copilot
09:25-10:00 — Demo af Microsoft 365 Copilot
10:00-10.30 — Det tekniske fundament
10:30-10:45 — Pause
10:45-11:15 — Den strategiske forankring
11:15-11:30 — Opsamling & spørgsmål
11:30-12:00 — Sandwich & mulighed for dialog med indlægsholderne

Se en mere uddybende agenda nedenfor 

Agenda

08:30-09:00 - Registrering og morgenmad

09:00-09:10 - Velkommen
 

09:10-09:25 - Introduktion til Microsoft 365 Copilot 
v. Peder Lind Sørensen fra Globeteam
Peder kommer med en kort introduktion til Microsoft 365 Copilot, og hvorfor hele verden taler om generativ AI som den næste

IT-revolution. Han kommer også ind på, hvordan Microsoft 365 Copilot udmærker sig i forhold til datasikkerhed.

09:25-10.00 - Demo af Microsoft 365 Copilot
v. Jesper Krogh, sikkerhedsrådgiver og cloudarkitekt fra Globeteam 
Jesper vil give en demo af Microsoft 365 Copilot og vise, hvordan Copilot fungerer i de mest gængse Office-apps.

10:00-10:30 - Det tekniske fundament
v. Jesper Krogh, sikkerhedsrådgiver og cloudarkitekt fra Globeteam
Microsoft 365 Copilot bygger på den allerede etablerede datasikkerhed i jeres Microsoft 365-fundament. Hvis denne datasikkerhed ikke er opsat korrekt, eller hvis den er mangelfuld, vil Microsoft 365 Copilot få uhensigtsmæssig adgang til data, der burde være sikret. I oplægget tager Jesper jer med gennem de data- og sikkerhedsdiscipliner, der skal være styr på inden implementering. Han deler også nogle af de generelle mønstre hos de kunder, som vi har hjulpet med Copilot, og som vi kan lære af.

10:30-10:45 - Pause

10:45-11:15 - Den strategiske forankring
v. Bo Overgaard-Høifeldt, forandringsleder fra Globeteam
Bo introducerer en vifte af organisatoriske forhold, som skal være gennemtænkt i forbindelse med implementeringen af Microsoft 365 Copilot – herunder bl.a. change management, kompetenceudvikling og gevinstrealisering. Microsoft 365 Copilot er et værktøj med et stort forandringspotentiale. Derfor argumenterer Bo for, at man går målrettet, men også eksplorativt til værks, når man undersøger, hvilken betydning løsningen får i egen organisation. Bo vil i oplægget også give eksempler på, hvordan Microsoft 365 Copilot afhænger af brugernes evne til at ”prompte” korrekt og præcist.   

11:15-11:30 - Opsamling og spørgsmål

11:30-12:00 - Sandwich og mulighed for dialog med indlægsholderne

placeholder

Peder Lind Sørensen

Peder er Senior Executive i Globeteams salgsteam og arbejder primært med salg af konsulentydelser og komplekse
it-projekter hos større danske og internationale virksomheder.

Læs mere om Peder

placeholder

Jesper Krogh

Jesper er seniorkonsulent i Globeteam med mere end 20 års erfaring inden for Microsoft Infrastruktur, hvor han har særligt fokus på Sikkerhed, Identity Management, Collaboration og Azure.

Læs mere om Jesper

placeholder

Bo Overgaard-Høifeldt

Bo er seniorkonsulent i Globeteam og en erfaren forandringsleder, som har fokus på at hjælpe mennesker og organisationer med at kommunikere og samarbejde digitalt.

Læs mere om Bo

Globeteam er en del af 'Copilot for Microsoft 365 jumpstart'

I Globeteam er vi utrolig stolte af, at vi som en af de eneste partnere i Danmark er blevet inviteret til at deltage i Microsofts ’Copilot for Microsoft 365 jumpstart program’.

Programmet giver os adgang til at teste alle mulighederne i Microsoft 365 Copilot, lave demo for vores kunder og dele vores erfaringer fra egen brug af M365 copilot. Samtidig betyder det også, at vi bliver briefet om nye muligheder og udviklingen i roadmappet for M365 Copilot, samt at vi får mulighed for sparring med Microsofts egne eksperter. Både om konkrete kunder, men også om eventuelle problemstillinger vedr. løsningen, så vi hele tiden kan yde vores kunder den bedste rådgivning omkring M365 Copilot.

Globeteam er blandt Danmarks mest efterspurgte konsulentvirksomheder indenfor it- og managementydelser. I Danmark hjælper vi private og offentlige kunder med udfordringer inden for blandt andet strategisk rådgivning, it-infrastruktur, it-udvikling, it-sikkerhed, integreret risikostyring og managed services. Vi har de største kommunale og regionale kunder, de vigtigste virksomheder inden for kritisk infrastruktur og et større antal C25-virksomheder.

Praktisk information 

Seminaret afholdes hos Kinopalæet i Lyngby, Klampenborgvej 215A, 2800 Lyngby.
Der er mulighed for at parkere i p-kælderen under Lyngby Storcenter, hvor den første time er gratis. Herefter koster det 6 kr. pr. halve påbegyndt time. Alternativt kan du parkere i P-kælderen direkte under biografen, hvor taksten er 16 kr. i timen.

Globeteam A/S | Virumgårdsvej 17A - DK-2830 Virum | Tlf.: +45 70 26 29 70 | www.globeteam.com 
Globeteam A/S | AI Innovation House - Innovation Allé 3 - DK-7100 Vejle | Tlf.: +45 70 26 29 70 | www.globeteam.com