Sikkerhed

Webinar om NSIS for organisationer: Skal I trække i bremsen eller træde på speederen?

Få klarhed over de opgaver, der ligger frem mod implementeringen af NSIS-standarden i 2022 og hør, hvordan din organisation kan bruge ventetiden til at få designet en løsningsplatform, der sidder lige i skabet i forhold til jeres behov og infrastruktur.

placeholder

Del 1: IT-understøttelse og løsninger  

Den 11. november 2021 kl. 9:00 - 10:00

Under temaet "Stay safe, start smart" stiller Globeteam med en række webinarer og artikler skarpt på sikkerhed. 

NSIS bliver implementeret sammen med det nye NemLogin og de nye MitID erhvervsidentiteter og er et krav til alle organisationer, som enten anvender eller selv udbyder digitale selvbetjeningsløsninger til erhvervsbrugere

Standarden skulle oprindeligt have været taget i fuld anvendelse i 2021 - men nu er tidsplanen skubbet frem til efteråret 2022.

Hvordan skal din organisation forholde sig til forsinkelsen? Skal I sætte NSIS-implementeringen på standby indtil videre, eller bør I udrulle en understøttende IT-løsning allerede nu?  

På dette webinar giver vi dig et overblik over de konkrete arbejdsopgaver, der ligger forude i forhold til selve IT-understøttelsen af NSIS, så I får et realistisk grundlag for at lave en ordentlig implementeringsproces. 
 
Du får også indblik ihvordan I bedst udnytter deekstra tid til at skabe klarhed omkring jeres behov og krav til NSIS-løsningen, så I kommer i mål med det helt rigtige design.      

Målgruppe 
Den primære målgruppe for webinaret er de tekniske beslutningsdeltagere i organisationen, herunder IT-chefer og IT-arkitekter - men indholdet er interessant for alle, der er ansvarlige for implementering af NSIS.  

NSIS-webinar del 2: De organisatoriske processer

Rundt om den tekniske løsning ligger der et stort arbejde med at få styr på processerne for indrullering og validering af organisationens brugere samt at vise og dokumentere, at I efterlever GDPR og ISO27001.

Den del af NSIS-opgaven stiller vi skarpt på den 2. december kl. 9:00, hvor vi afholder anden del af webinaret. Sæt kryds i kalenderen allerede nu og hold dig opdateret på vores website og sociale medier.

Agenda for webinaret

Med udgangspunkt i Digitaliseringsstyrelsenroadmap og de tekniske krav til NSIS skitserer vi forskellige løsningsdesigns og giver vores bud på, hvordan I opnår den bedste brugeroplevelse og administration af brugeridentiteter på baggrund af jeres eksisterende setup.

Vi giver en kort introduktion til Globeteams generelle tilgang til NSIS, og hvordan vi kan rumme alle organisationer, uanset hvilke teknologier i anvender til administration og styring af jeres brugere. 

Hernæst vil vi gå i dybden med, hvordan et godt løsningsdesign kan se ud for følgende 4 scenarier:

  • Organisationer, som anvender AD til administration af brugerrettigheder
  • Organisationer, som anvender Azure AD til administration af brugerrettigheder
  • Organisationer, som administrerer brugerrettigheder i et  hybrid miljø
  • Organisationer, som anvender en lokal Signaturserver til håndtering af NemID medarbejdersignaturer 

Vi vil også komme ind på de forskellige muligheder for at anvende jeres egne identiteter til at etablere single sign-on og multifaktor-autentifikation. 

placeholder

Jesper Hvid, Globeteam

Jesper er principal hos Globeteam med særligt fokus inden for udvikling af .NET-baserede løsninger. Identitets- og adgangsstyring er en af hans spidskompetencer, og han har mange års erfaring med udvikling af brugerstyringsløsninger til kommunerne og det offentlige.

placeholder

Bjarne Dollerup, Globeteam

Bjarne er udviklingskonsulent hos Globeteam og har arbejdet med udvikling af software og skræddersyede løsninger i mere end 25 år. Han har leveret innovative løsninger til en række større danske og udenlandske virksomheder i spændingsfeltet mellem (mobile) enheder, forretning, marketing og IT.

Stay safe, start smart temarække

Omfattende analyser af risikofaktorer forbundet med at drive moderne virksomhed. Stribevis af indlæg om digitaliseringens konsekvenser. Det globale, komplekse trusselsbillede. 5-års planer for implementering af tværgående sikkerhedsprogrammer. Og vi kunne blive ved... Hvis sikkerhedsopgaven er ved at vokse virksomheder over hovedet, er der ikke noget at sige til det. Derfor stiller Globeteam nu skarpt på cybersikkerhed. 

Gennem fagligt inspirerende webinarer, dybdegående artikler, erfaringsudveksling og indblik i virksomheders daglige arbejde belyser Globeteam den hyperkomplekse sikkerhedsudfordring ud fra forskellige vinkler under temaet “Stay safe, start smart”. Vi bryder sikkerhedsopgaven ned i overskuelige fokusområder og kommer med forskellige perspektiver på håndteringen af trusselsbilleder og cyberangreb. 

Du kan læse mere om temarækken "Stay safe, start smart" her


Globeteam A/S | Virumgårdsvej 17A - DK-2830 Virum | Tlf.: +45 70 26 29 70 | www.globeteam.dk 
Globeteam A/S | AI Innovation House - Innovations Allé 3 - DK-7100 Vejle | Tlf.: +45 70 26 29 70 | www.globeteam.dk